Αρ. Απόφασης333/2014|Εισηγητική έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου του έτους 2014 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Δείτε εδώ την απόφαση 333/2014 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων

Περισσότερα

Αρ. Απόφασης17/2011|Ορισμός υπολόγου και έκδοση πρώτου εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00 ευρώ στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Κωτσογιάννη Μαρίας, για την αγορά γραμματοσήμων του Δήμου Θηβαίων

portalthiva/uploadfiles/editor_files/17.doc

Περισσότερα

Αρ. Απόφασης15/2011|Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της από 12-4-2010 αγωγής της εταιρείας ΔΕΗ, κατά τη δικάσιμο της 3-3-2011, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατά του Δήμου Βαγιών

portalthiva/uploadfiles/editor_files/15.doc

Περισσότερα

12