Επικοινωνία

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας

Διεύθυνση: Κύπρου 3, 32200, Θήβα (Δ/νση), Τμήμα Καθαριότητας, Πινδάρου 112 π. Νοσοκομείο, Θήβα

Τηλ.: 2262026297 (Τμ. Καθαριότητας), 2262350671 (Δ/ντής)

Φαξ.: 2262 350 695 (Δ/νσης) , 2262027628 (Κεντρικό Δήμου)

Email : dimosthivas@thiva.gr

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων της ενεργειακής διαχείρισης, την διενέργεια και εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Κανονισμός Καθαριότητας - Πρόστιμα

Δείτε εδώ τον συνοπτικό κανονισμό Καθαριότητας (ενημερωτικό φυλλάδιο)

Δείτε εδώ αναλυτικά τον Κανονισμό Καθαριότητας, όπως αυτός εγκρίθηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναφορά για προβλήματα καθαριότητας

Αναφέρετε προβλήματα των κάδων αποκομιδής τηλεφωνικά στο 2262026297, μέσω email στο dimosthivas@thiva.gr ή με μια επίσκεψή σας στo Τμήμα Καθαριότητας (Πινδάρου 112). Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων

Για να ενημερώσετε την υπηρεσία σχετικά με την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων τηλεφωνήστε στο  2262026297, ή στείλετε email στο dimosthivas@thiva.gr ή επισκεφθείτε  τo Τμήμα Καθαριότητας (Πινδάρου 112), προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες σχετικά με την ημέρα, την ώρα και την τοποθεσία στην οποία μπορείτε να αφήσετε τα ογκώδη αντικείμενα. Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Ανακύκλωση (Γυαλί, Χαρτόνι, Μέταλλο, Ηλ. Εξοπλισμός κτλ)

ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο εναποθέτονται ΧΥΜΑ στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης. Οι χάρτινες συσκευασίες προς αποκομιδή, εναποθέτονται στους μπλε κάδους συμπιεσμένες και δεμένες.
Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση οργανικών και άλλων εκτός των προς ανακύκλωση απορριμμάτων στους μπλε κάδους

ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ – ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Οι συσκευασίες από γυαλί εναποθέτονται ΧΥΜΑ στους μπλε κάδους – καμπάνες της ανακύκλωσης. Δείτε εδώ τις τοποθεσίες των κάδων.

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, ψυγεία, κλιματιστικά, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οθόνες Η/Υ, είδη φωτισμού, καταναλωτικός εξοπλισμός – τηλεοράσεις, λαμπτήρες, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, αυτόματοι διανομείς με ψύξη, ΑΤΜ, εναποθέτονται σε κοντέινερ στον ΧΥΤΑ Θήβας τηλ 22620-22402,22332

Καλές Πρακτικές Δήμου Θηβαίων για το Περιβάλλον

Ο Δήμος Θηβαίων συμμετέχει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το σύμφωνο  είναι η βασική πρωτοβουλία της Ε.Ε. που ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές σε μια κοινή δέσμευση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους μέσω της συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους “3×20” της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι στόχοι “3×20”  της Ε.Ε. προβλέπουν μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 20% αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών και 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη (Αειφόρο)  Ενέργεια (ΣΔΑΕ)

Στις υποχρεώσεις του Δήμου Θηβαίων στο “Σύμφωνο” ήταν και η υποβολή ενός ΣΔΑΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας βασικής απογραφής εκπομπών.

Ο Δήμος Θηβαίων ολοκλήρωσε το ΣΔΑΕ του  με τη συμμετοχή  κατοίκων, επιχειρήσεων και φορέων της πόλης (μέσω της συλλογής και επεξεργασίας  στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από σχετικό ερωτηματολόγιο).  Στο ΣΔΑΕ περιγράφονται  το όραμα και οι αρχές του Δήμου. Το όραμά του είναι η Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου που θα συμβάλει στην αυτόνομη διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων, στην  παροχή υψηλής ποιότητας δημόσιων αγαθών, στην ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και στη δημιουργία ενός σύγχρονου διοικητικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των Αρχών του είναι και ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στο ΣΔΑΕ περιγράφονται επίσης τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει ο Δήμος για τη μείωση των εκπομπών  CO2 και οι δράσεις κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Από την εφαρμογή του ΣΔΑΕ θα προκύψει μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου,  ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί ενεργειακή συνείδηση στους πολίτες και ο Δήμος θα αποτελέσει πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα η σύνταξη του σχεδίου Δράσης θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία του Δήμου, στην προσπάθεια  να προσελκύσει κεφάλαια για επενδύσεις και δημόσια έργα.

Ο Δήμος Θηβαίων έχει εκπονήσει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του.  Σε αυτό περιγράφονται:

  1. Η Ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, δηλαδή μπλε, πράσινους, καφέ, κίτρινους, κόκκινους κάδους για διακριτή συγκέντρωση απορριμμάτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ρουχισμό, οργανικά απορρίμματα κ.α)
  2. Η Οικιακή Κομποστοποίηση με διανομή οικιακών σχετικών κάδων.
  3. Η Δημιουργία Πράσινων σημείων, που αφορά την αδειοδότηση χώρων στους οποίους θα γίνεται συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών ( ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κα.), ογκωδών αντικειμένων ( στρώματα, έπιπλα κτλ), κλαδέματα κ.α.
  4. Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ( ημερίδες, συνέδρια, ενημερώσεις σχολείων, διανομή φυλλαδίων, δράσεις εθελοντικών καθαρισμών κα)
  5. Η Διαχείριση των αδρανών υλικών ( Μονάδα αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων)

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Θηβαίων είναι μέλος του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και η περιοχή της Θήβας διαθέτει έναν από τους καλύτερους ΧΥΤΑ και σύντομα θα διαθέτει και ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων)

Ο Δήμος Θηβαίων αξιοποίησε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» του ΥΠΕΚΑ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΠΠΕΡΑΑ) και κατάφερε να ολοκληρώσει τη  βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του παλαιού Δημαρχείου Θήβας, όπου πλέον στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη και υπάρχει και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και του καταστήματος της δημοτικής αγοράς, όπου στεγαζόταν παλαιότερα το ΚΤΕΛ Θήβας, στο οποίο πλέον στεγάζεται το ΚΑΠΗ Θήβας.

Η ενεργειακή απόδοση των δύο κτιρίων  βελτιώθηκε με εργασίες θερμομόνωσης οροφής, εσωτερικής θερμομόνωσης κελύφους, απόλιξης  κλιμακοστασίου, εξωτερικής τοιχοποιίας δώματος και δαπέδου, εξωτερικά κουφώματα κτιρίου, σύστημα θέρμανσης-ψύξης και φωτισμού και παράλληλα εξοικονομήθηκαν και χρήματα από τα ενοίκια που πλήρωνε ο Δήμος για τη Βιβλιοθήκη και το ΚΑΠΗ.

Ο Δήμος Θηβαίων αξιοποίησε το Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων» του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη » και ολοκλήρωσε το έργο με τίτλο : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας», έργο για το οποίο ο Δήμος έλαβε ΧΡΥΣΟ βραβείο από τα BEST CITY AWARDS. Στο πλαίσιο του έργου αναβαθμίστηκε ένα ιστορικό ρέμα, μία περιοχή  συνολικού εμβαδού 20.950 m2. Δημιουργήθηκε ένα πολύ όμορφο πάρκο, το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά με πράσινο, κατασκευάστηκε πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, πέργκολες και ενισχύθηκε με αστικό εξοπλισμό. Η βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου (με τη χρήση ειδικών υλικών) συμβάλλει πλέον στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με τη μείωση της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Θηβαίων έχει εκπονήσει Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στη Θήβα,  που αφορά  τα τεχνικά έργα και τη γενικότερη κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση της πόλης.

Το ΣΟΑΠ είναι μια αναλυτική μελέτη μέσα από την οποία επιχειρείται να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε έργα, σχεδιασμούς και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Θήβας είναι όχι απλώς η επαναφορά σε μια αποδεκτή προ-κρίσης κατάσταση, δεδομένου ότι πολλά και σοβαρά προβλήματα προϋπήρχαν αυτής, αλλά ο επαναπροσδιορισμός της Θήβας ως μιας έξυπνης και βιώσιμης πόλης με ταυτότητα, εξωστρέφεια και δυναμισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παράμετροι: αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού, ισότητα ευκαιριών και κοινωνική συνοχή, ενίσχυση επιχειρηματικότητας (με εστίαση στις δραστηριότητες προτεραιότητας/έξυπνης εξειδίκευσης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020).

Σχετικά με την περισυλλογή ξερών χόρτων και κλαδιών, που προκύπτουν μετά την αποψίλωση οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, γνωρίζουμε στους δημότες μας ότι ο γερανός με αρπάγη του Δήμου προβαίνει σε περισυλλογή τις ακόλουθες ημέρες:

Δημοτική Ενότητα Θήβας & Δημοτική Ενότητα Βαγίων: Δευτέρα και Τρίτη κάθε εβδομάδα του μήνα

Δημοτική Ενότητα Πλαταιών: Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή κάθε 1η και 3η εβδομάδα του μήνα

Δημοτική Ενότητα Θίσβης: Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή κάθε 2η και 4η εβδομάδα του μήνα:

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που προβαίνουν σε αποψίλωση:

  1. Nα τοποθετούν τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά σε σακούλες απορριμμάτων (εφόσον χωράνε)
  2. Nα τα αφήνουν σε σημεία που να έχει εύκολη πρόσβαση ο γερανός με την αρπάγη και μόνο τις ημέρες που αναφέρονται στο ανωτέρω πρόγραμμα. Εάν οι ημέρες έχουν παρέλθει οφείλουν να τα κρατούν εντός του χώρου τους, μέχρι την επόμενη ορισμένη ημέρα περισυλλογής.
  3. Παρακαλούνται επίσης να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία στο τηλέφωνο 2262026297 ή στο e-mail dimosthivas@thiva.gr (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, οδό και τηλέφωνο επικοινωνίας)

Καθαρισμός Ιδιόκτητων Οικοπέδων - Πυροπροστασία

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων, υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94, τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2019 & 4/2012) και το άρθρο 18 του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Θηβαίων.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις στους ανωτέρω ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο τηλέφωνο 2262350690

Αναφορά για Εγκαταλελειμμένα Οχήματα

Αναφέρετε τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, καλώντας στο 2262350662 ή 689 ή μέσω email στο dimosthivas@thiva.gr. Κατεβάστε την αίτηση εδώ