Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Για θέματα Επιτροπής Παιδείας πληροφορίες στο τηλ. 2262350610

Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή

Για θέματα Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής πληροφορίες στο τηλ. 2262350610

Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή

Για θέματα Β΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής πληροφορίες στο τηλ. 2262350610

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Θηβαίων παρέχει δωρεάν μαθήματα διδακτικής ενίσχυσης για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές και απευθύνεται σε εκείνους που φοιτούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα το οικογενειακό εισόδημα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά την κοινωνική αυτή δράση καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3, γραφεία πλησίον Δημοτικού Πάρκινγκ), είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dimosthivas@thiva.gr, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών.