Επικοινωνία

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διεύθυνση: Κύπρου 3, 32200, Θήβα

Τηλ: 2262350650, 649

Φαξ: 2262027628

Email: domisi@thiva.gr

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Στο τμήμα Γραμματείας της υπηρεσίας δόμησης μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν αιτήσεις  για χορήγηση αντιγράφων σχεδίων από οικοδομικές άδειες. Καλό θα είναι πριν έρθουν στην υπηρεσία, τηλεφωνικά να ζητήσουν τις άδειες, διότι τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης δεν βρίσκονται σε ένα ενιαίο χώρο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για άδειες που αφορούν την Θήβα (Νεοχωράκι, Αμπελοχώρι, Ύπατο, Μουρίκι , Πλατανάκι και Ελέωνα ) :  2262350650

Τηλέφωνο επικοινωνίας για άδειες που αφορούν Καλλικρατικό Δήμο Θηβας ( Βάγια, Καπαρέλλι κλπ ) καθώς και τις περιοχές που παρέχεται Διοικητική Υποστήριξη, Δ.Τανάγρας, Δήμου Ορχομενού και Δήμου Αλιάρου – Θεσπιέων: 2262350649

Αντίγραφα οικ. αδειών και σχέδια

Για οικ. άδειες των Δ.Ε. Βαγίων, Πλαταιών & Θίσβης Δήμου Θηβαίων, Δήμων Τανάγρας, Αλιάρτου- Θεσπιέων, Ορχομενού τηλεφωνήστε στο 2262350649 (κα Θεοδώρου)

Για οικ. άδειες της Δ.Ε. Θήβας στο τηλέφωνο 2262350650(κα Νιούκα)

Έκδοση αδειών

Για τις περιοχές των Δ.Ε. Βαγίων, Πλαταιών & Θίσβης Δήμου Θηβαίων, Δήμων Τανάγρας, Αλιάρτου- Θεσπιέων, Ορχομενού τηλεφωνήστε στο 2262350648 (κ. Γούναλης)

Για τις περιοχές της Δ.Ε. Θήβας τηλεφωνήστε στο 2262350643 (κα Κοτσώνα)

Όροι Δόμησης

Για τις περιοχές των Δ.Ε. Βαγίων, Πλαταιών & Θίσβης Δήμου Θηβαίων, Δήμων Τανάγρας, Αλιάρτου- Θεσπιέων, Ορχομενού τηλεφωνήστε στο 2262350648 (κ. Γούναλης)

Για τις περιοχές της Δ.Ε. Θήβας τηλεφωνήστε στο 2262350643 (κα Κοτσώνα)

Θεώρηση οικ. αδειών για ηλεκτροδότηση

Για Ο.Α. του εκδόθηκαν μετά τις 7/9/1983, προκειμένου να γίνει θεώρηση με τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Γενική Περίπτωση

 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Δόμησης)
 2. Τεχνική έκθεση του γενικού επιβλέποντα μηχανικού
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των επιβλεπόντων μηχανικών
 4. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου τεχνίτη-εγκαταστάτη υδραυλικού
 6. Έγκριση από ΔΕΔΑ για καύσιμο αέριο
 7. Πρωτότυπο στέλεχος άδειας ιδιοκτήτη
 8. Πληρωμένες οι επιβλέψεις των μηχανικών και ο ΦΕΜ
 9. Στην περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτων: Βεβαίωση του ΤΕΕ (Ν. 4178/13 ή 4495/17) με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης σε κλίμακα 1:100, στα οποία σημειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 ή 4495/17, Υ.Δ. του μηχανικού, ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ

Για θεώρηση αδειών δόμησης Ν. 4030/11 και οικοδομικών αδειών Ν. 4495/17

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της άδειας είναι η έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) και η κατά το νόμο κοινοποίησή του.Κατά περίπτωση, πρέπει να έχει προηγηθεί και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 2. Έγκριση από ΔΕΔΑ για καύσιμο αέριο
 3. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου τεχνίτη- εγκαταστάτη υδραυλικού
 4. Πληρωμένες οι επιβλέψεις των μηχανικών και ο ΦΕΜ
 5. Στην περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτων: Βεβαίωση του ΤΕΕ (Ν. 4178/13 ή 4495/17) με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης σε κλίμακα 1:100, στα οποία σημειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 ή 4495/17, Υ.Δ. του μηχανικού, ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ

Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης & θέσεων Οικοπέδων/Γηπέδων

Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης & θέσεων Οικοπέδων/Γηπέδων (εντός ή εκτός σχεδίου) (κα Κάστιζα τηλ.2262350646)

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο Ο.Α. όταν υπάρχει κτίσμα
 • Σε περίπτωση ύπαρξης ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ: απόσπασμα του χάρτη των χρήσεων με σημειωμένη την ιδιοκτησία και την απόσταση από το πλησιέστερο όριο οικισμού εις διπλούν, αντίγραφο των οικοδομικών αδειών που τυχόν υπάρχουν και αίτηση
 • Όταν δεν υπάρχει ΓΠΣ: αντίγραφο του χάρτη ΓΥΣ με σημειωμένη την ιδιοκτησία και την απόσταση από το πλησιέστερο όριο οικισμού εις διπλούν, αντίγραφο των οικοδομικών αδειών που τυχόν υπάρχουν και αίτηση
 • Σε περίπτωση υποβολής τοπογραφικού διαγράμματος απαιτούνται συμφωνητικό, υπολογισμός αμοιβής ΤΕΕ, αποδεικτικό κατάθεσης των ανάλογων κρατήσεων.