ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 1...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗΣ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 20ή Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 ΩΗΘΤΩΡΜ-ΧΘΕ  

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσ...

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΗΒΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κύπρου 3, στη Θήβα, ενώπιον της ...

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 25η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κύπρου 3, στη Θήβα, ...

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κύπρου 3, στη Θήβα, ενώπιον της αρμόδ...

Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ_signed 02.ΘΗΒΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

6ΒΘΓΩΡΜ-ΑΨΜ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΘΗΒΑ ΜΕΛΕΤΗ 2020-2021-2 TELIKH ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

Περισσότερα