ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κύπρου 3, στη Θήβα, ενώπιον της αρμόδ...

Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ_signed 02.ΘΗΒΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

6ΒΘΓΩΡΜ-ΑΨΜ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΘΗΒΑ ΜΕΛΕΤΗ 2020-2021-2 TELIKH ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια απορριμματοφόρου

02. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16 κ.μ._signed 20PROC007347232_signed espd-request-v2 Ω0ΒΙΩΡΜ-ΥΤΡ_signed ΩΑΧΒΩΡΜ-ΡΤΨ_signed

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 201 9 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ »

ΜΕΛΕΤΗ Δ.Ο.Υ. Νο 12_2020_signed ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2752_2020_signed

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ

101 Προϋπολογισμός μελέτης_signed 111 Τιμολόγιο Μελέτης_signed 03 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ-20PROC007283450 04-Δ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ»

01.-Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ 20PROC007119101_signed 02.-Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 20PROC007118944_signed 03.-Γενική-και-Ειδική...

Περισσότερα