ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια απορριμματοφόρου

02. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16 κ.μ._signed 20PROC007347232_signed espd-request-v2 Ω0ΒΙΩΡΜ-ΥΤΡ_signed ΩΑΧΒΩΡΜ-ΡΤΨ_signed

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 201 9 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ »

ΜΕΛΕΤΗ Δ.Ο.Υ. Νο 12_2020_signed ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2752_2020_signed

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ

101 Προϋπολογισμός μελέτης_signed 111 Τιμολόγιο Μελέτης_signed 03 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ-20PROC007283450 04-Δ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ»

01.-Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ 20PROC007119101_signed 02.-Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 20PROC007118944_signed 03.-Γενική-και-Ειδική...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους στην Αλυκή

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο την :   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΛΥΚΗΣ    

Περισσότερα

ΔΕΥΑΘ: Συνοπτικός Διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ 2020-2021»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ_1839_2020_signed_ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡ...

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Θήβας

20PROC006932632 20PROC006932656 ΠΡΟΫΠ-ΗΛ-2020-ΘΗΒΑΣ--- ΤΕΧΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ ΘΗΒΑΣ 2020 ΩΣΣΖΩΡΜ-ΟΗΠ

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

02. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_signed ΔIAΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΆΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την υλοποίηση του υποέργου 1: Μελέτη ωρίμανσης για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗ...

Περισσότερα