Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτιστικού διάκοσμου για εορταστικές εκδηλώσεις για την Δ.Ε Θήβας, Θίσβης, Βαγίων και Πλαταιών

Δείτε τα ακόλουθα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού. ΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΗ.ΔΙΑΚΟΣΜ.2019 2 ΤΕΥΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΘΗΒΑΣ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗΒΩΝ.

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για τα έργα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ, Τ.Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Περισσότερα