ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΗΒΑΣ”

Δείτε εδώ τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Τεχνικ...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτιστικού διάκοσμου για εορταστικές εκδηλώσεις για την Δ.Ε Θήβας, Θίσβης, Βαγίων και Πλαταιών

Δείτε τα ακόλουθα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού. ΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΗ.ΔΙΑΚΟΣΜ.2019 2 ΤΕΥΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΘΗΒΑΣ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗΒΩΝ.

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗ...

Περισσότερα