ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗΒΩΝ.

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για τα έργα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ, Τ.Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Περισσότερα