Ενημέρωση από ΔΑΟΚ – ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Γενικός Ψεκασμός από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Η ΔΑΟΚ - ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2019 ενημερώνει ότι θα εφαρμοστεί γενικ...

Περισσότερα

Δημοσίευση ΣΟΧ2/2019 για πρόσληψη (1) Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”.

Δείτε εδώ τη  ΣΟΧ2/2019. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/7 έως 29/7/2019.

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   ΣΒΑΚ ΘΗΒΑΣ-TEXNIKH_Π...

Περισσότερα