Έργα - Μελέτες, Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Υπεγράφη η Σύμβαση για την υπογειοποίηση Δικτύου ΧΤ ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα της Οδού Πολυνείκους

Σήμερα 19 Ιουνίου 2024 υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση έργου «Υπογειοποίηση Δικτύου ΧΤ ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα της Οδού Πολυνείκους» στη Θήβα, μεταξύ των συμβαλλόμενων – του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα και του Δήμου Θηβαίων ως συμμετέχοντος φορέα.

Ως προς το αντικείμενο της σύμβασης Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αισθητικής αναβάθμισης των δικτύων Διανομής στην περιοχή νότια πλευρά του Λόφου της Καδμείας, από την συμβολή των οδών Παναγιώτη Δράκου και Αμφίωνος έως την οδό Ετεοκλέους.

Ο κύριος άξονας παρέμβασης υλοποιείται σε τμήμα της οδού Αμφίωνος μέχρι την οδό Πόλυνείκους (στην συμβολή της με την οδό Π. Δράκου), σε όλο το τμήμα της οδού Πολυνείκους, από Π. Δράκου έως στην συμβολή της με την οδό Κύπρου. Το συνολικό μήκος επί της οδού στο μέσο του οδοστρώματος είναι 244  m, ενώ απαιτούνται εργασίες κάθετα στο κύριο άξονα που εκτείνονται σε τουλάχιστον 154  m. Απαιτείται η αποξήλωση 17 ξύλινων στύλων και μίας τσιμεντένιας ενώ θα τοποθετηθούν 2 τσιμεντένιες στύλες. Το συνολικό μήκος εκσκαφών είναι 411 m και μετά το πέρας εργασιών απαιτείται αποκατάσταση της ασφάλτου σε 320 m και τσιμεντόστρωση σε 28  m. Τέλος, για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων ιδιωτικών παροχών με την υπογειοποίηση του δικτύου απαιτούνται 16 Κιβώτια Διακλάδωσης, 8 κιβώτια μονοφασικού και 16 κιβώτια τριφασικoύ.

Αφού συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτοί οι προαπαιτούμενοι όροι από τους συμβαλλόμενους εκατέρωθεν, συντάχθηκε και υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ