Τα Νέα του Δήμου

Συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στην Επιτροπή Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ

Στην πρώτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Επιτροπής «Οικονομικών των ΟΤΑ» της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Παπασπύρου, ως τακτικό μέλος αυτής.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2021, τη νέα γενιά παρακρατηθέντων πόρων των δήμων, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς και την έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ λόγω COVID-19.

Ο Δήμος Θηβαίων συμμετέχει δυναμικά με τα αιρετά στελέχη του στις θεματικές επιτροπές της ΚΕΔΕ συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων για την εύρυθμη λειτουργία των δήμων.

Πίσω στη λίστα