Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συνεδριάσει «διά ζώσης» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επί της οδού Κύπρου 3, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-6-2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3367/30.06.2022) κατά της πανδημίας, στις 24 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ