Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για Τρίτη 9/7 και Τετάρτη 10/7 -Απαγόρευση κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Τρίτη 9/07/2024 και ισχύει για την Τετάρτη 10/07/2024, προβλέπεται Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για την περιοχή αρμοδιότητας των Δασαρχείων ΠΕ Βοιωτίας.

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 105978/15-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΓ5Ξ7ΛΗ-ΠΦ4) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας θα ισχύει το μέτρο της Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική περίοδο 2024 στην Π.Ε Βοιωτίας, αρμοδιότητας των Δασαρχείων από την 12η βραδινή της 09/07/2024, έως την 12η βραδινή της 10/07/2024.

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αριθμ. Α2320/10-06-2024 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π., όπου προβλέπεται από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες «η πιστή εφαρμογή των αποφάσεων απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π., είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού)».

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  1. Ιδιαίτερη προσοχή στους κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αγρότες και τους ενασχολούμενους γενικά με υπαίθριες αγροτικές εργασίες για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων οδηγιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των ισχυόντων μέτρων (αυστηρή απαγόρευση του καπνίσματος των μελισσών, οποιαδήποτε εργασία χρήσης γυμνής φλόγας για συγκολλήσεις, τροχεία φρέζες κ.λπ., όπως, και απαγόρευση θεριζοαλωνιστικής δραστηριότητας από 12-5 μ.μ.) για όλες τις αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, σε περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς 3 ή/και 4.