Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-05-2020 (ΦΕΚ 1867β’), κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, επαναλειτουργούν από 18/05/2020 οι εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας, ως εξής:

  • των Ωδείων και Μουσικών Σχολών για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών
  • των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών

Ως εκ τούτου η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων, αποφασίζει την επαναλειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας,σύμφωνα με την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτά εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ, φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε σχέση με την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής.

Σκοπός της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., είναι η ασφαλής και άρτια ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δημοτικού Ωδείου Θήβας και για το λόγο αυτό επισημαίνουμε και παρακαλούμε για τη συμβολή των μαθητών και των γονέων τους στην τήρηση όλων των μέτρων που απαιτούνται για την επάνοδο στη νέα κανονικότητα, με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου και την προστασία της υγείας του ατόμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ