Ανακοινώσεις ΔΕΥΑΘ, Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση καταναλωτών σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ

H ΔΕΥΑ Θήβας ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 94/2024 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η δυνατότητα Ρύθμισης Οφειλών τροποποιείται ως εξής:

  1. Εξόφληση εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 100%.
  2. 2-12 δόσεις: προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 60%.
  3. 13-24 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 500€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερεις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 40%.
  4. 25-36 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 000€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 20%.
  5. 37-48 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 000€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας θα ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης.

20240619 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ