Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών προσφορών ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Μετατροπή γηπέδου 5χ5 σε γήπεδο μπάσκετ στην Κοινότητα Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων

4 – δΙΑΚΗΡΥΞΗ Μετατροπή γηπέδου 5χ5 σε γήπεδο μπάσκετ στην Κοινότητα Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων

13 01 2021 101 Προϋπολογισμός μελέτης signed

13 01 2021 111 Τιμολόγιο Μελέτης signed

Γενική-και-Ειδική-Συγγραφή – Μετατροπή γηπέδου 5χ5 σε γήπεδο μπάσκετ στην Κοινότητα Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων

ΕΕΕΣ Μετατροπή γηπέδου 5χ5 σε γήπεδο μπάσκετ στην Κοινότητα Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ signed signed