Επικοινωνία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ – Τ.Κ. 32200 ΘΗΒΑ – ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 30

ΤΗΛ: 2262025947, 2262022547, 2262022147 – FAX: 2262028464

E-MAIL: deyathiv@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Υπο Κατασκευή