Τα Νέα του Δήμου

Δημοσιοποίηση πίνακα συμμετεχόντων πωλητών(παραγωγών-επαγγελματιών) στη Λαϊκή Αγορά ΒΑΓΙΩΝ 21/5/2020

Σύμφωνα με την παρ. Β του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Β’ 943, 20-3-2020) δημοσιοποιούμε ως ακολούθως τους πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης 21/5/2020 που πραγματοποιείται στα Βάγια

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 21-5- 2020