Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δασικά οικοσυστήματα – Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς

Κατόπιν ενημέρωσης για Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) ελήφθη το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές NATURA ,σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζεται από τις διατάξεις για την αντιπυρική περίοδο 2024 στην Π.Ε Βοιωτίας, αρμοδιότητας των δασαρχείων έως την 12η βραδινή της 19/06/2024.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τους
μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του
οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε
τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση  αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.