Νέα – Ανακοινώσεις

Έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ», στις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.