Νέα – Ανακοινώσεις

13η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 25-7-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 23039
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 23039/25-7-2014 πρόσκληση για την 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 30 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ.3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τμήμα από διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως Κόμβο». (Θέμα από αναβολή).

2ο. Διόρθωση–συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων της υπ΄ αριθ. 118/2014 απόφασης που αφορά τη διενέργεια της εμποροπανηγυρης στη Δ.Κ. Θήβας για το έτος 2014.

3ο. Λήψη απόφασης για μετατόπιση του περιπτέρου της Ερμιόνης Μπαρώνα χας Νικολάου που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα στη Θήβα στη διασταύρωση των οδών Επαμεινώνδα και Ετεοκλέους (σχετ. 64/2014 αποφ. Ε.Π.Ζ.)

4ο. ‘Εγκριση της έκθεσης εκτέλεσης προυπολογισμού α΄τριμήνου 2014 του Δήμου Θηβαίων.

5ο. 3η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων–Τεχνικού Προγράμματος 2014.

6ο. Έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης προυπολογισμού β΄τριμήνου του έτους 2014 και πρόταση για την αναμόρφωσή του.

7ο. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο νεκροταφείο «Ανάληψη» και παραχώρηση της χρήσης αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας νέας εκμίσθωσης.
8ο. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για την επέκταση ταχυδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου.
9ο. Λήψη…