Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου- Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 5-9-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 26337

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 26337/5-9-2013 πρόσκληση για την 25η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, την 9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση μελέτης της ΔΕΔΔΗΕ ποσού 260.787,98€ (με ΦΠΑ 23%) για το υποέργο : «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΗ» στην περιοχή ανάπλασης πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα.»

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας για Διόρθωση – Ορθή επανάληψη της Απόφασης της Γενικής Γραμματέως αυτής για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θηβαίων.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης παραλίας Αγ.Ιωάννη Δ.Ε.Θίσβης».

4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο : «Αποπεράτωση – κατασκευή αγροτικού ιατρείου (Δ.Δ.Ελλοπίας) Δ.Θίσβης».

5. Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39MW της εταιρείας VOLTERA A.E. στη θέση «Κάστρο-Λυκοβούνι» των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας. (Σχετ. η 94/2013 Α.Ε.Π.Ζ.).

6. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ. για τον προγραμματισμό των δράσεων αυτού.

7. Αποδοχή της παραίτησης των αιρετών μελών της μειοψηφίας στο Δ. Σ. της ΔΗ.ΚΕ.Θ. Κων. Βενιζέλου και Κων/νου Κεφαλά και τ…