Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

———————- Θήβα 30 /11/2016

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ :25509

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :Ευγενία Μπάκα

Συνεδρίαση: 20η

ΠΡΟΣ