Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου-Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 30-8-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 25732
Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 N.3852/10)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 4-09-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 25732/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10)
—————————————————————————————————————–

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας για Διόρθωση – Ορθή επανάληψη της Απόφασης της Γενικής Γραμματέως αυτής για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θηβαίων.

2. Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39MW της εταιρείας VOLTERA A.E. στη θέση «Κάστρο-Λυκοβούνι» των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας. (Σχετ. η 94/2013 Α.Ε.Π.Ζ.)

3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ. για τον προγραμματισμό των δράσεων …