Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- Πέμπτη 22 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 16-8-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 24379
Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 N.3852/10)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 22-08-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 24379/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10)
—————————————————————————————————————–

1. Έκδοση αδειών σε εμπόρους για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Θήβας έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2323/95 όπως ισχύει.
2. Αποδοχή ποσού 33.090,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ’ , Α΄ βαθμού του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 9 παρ. 6α του Ν.2880/2001. (χρημ. Εντολή 28764/13).
3. Αποδοχή ποσού 20.409,60 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα 2/5/2013 έως και 1/7/2013. (χρημ. Εντολή 7717/2013).
4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 21.600,00 € από το Υπουργείο …