Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

6η Συνεδρίαση

Θήβα : 17 /4/2012
Αριθ.Πρωτ: 9320

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 23/4/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.9320/17-4-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιωμάτων βοσκής για το έτος 2012 Δήμου Θηβαίων

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΡΚΟΥ ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΡΟΥΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ