Νέα – Ανακοινώσεις

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Θηβαίων έτους 2015

Δείτε εδώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων (343/2014) με θέμα : «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Θηβαίων οικον. έτους 2015».