Νέα – Ανακοινώσεις

Ευχαριστήριο της “Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων” ενταγμένης πράξης στο ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” με MIS:5002166

Δείτε εδώ το ευχαριστήριο