Νέα – Ανακοινώσεις

Αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 30-6-2015
Δ Η Μ Ο Σ Θ Η Β Α Ι Ω Ν
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός Προτεραιότητας
Πληροφορίες : Δ. Τσούγκα
ΤΗΛ.: 22623-50608
FAX.: (22620) 27.628
Ταχ. Κώδικας : 32.200

Π Ρ Ο Σ :

ΘΕΜΑ : Αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβάλλεται.
Προς τούτο συντρέχουν ιδιαίτερα εξαιρετικοί λόγοι, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3 του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα η προκήρυξη δημοψηφίσματος για τις 5 Ιουλίου 2015 και η προεκλογική περίοδος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, που δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη πραγματοποίηση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ