#ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /Ή ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
57ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ265.821,29 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
56ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ (ΕΛΕΩΝΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ, ΘΗΒΑ)38.241,60 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
55ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ (ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΞΗΡΟΝΟΜΗ)24.800,00 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
54Αποκατάσταση καταστραφέντος τοιχίου αντιστήριξης στην κοινότητα Θίσβης23.509,20 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
53Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δ.Θ. 100.130,42€ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
52Δημοτική Οδοποιία Βαγίων 49.276,37 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
51Μελέτη Υδροδότησης της Δ.Ε. Βαγίων από τον Αγωγό του Μόρνου52.191,60 €ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
50Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της 2.135.416,67 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
49Προμήθεια - τοποθέτηση μη μόνιμων μέσων εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμΕΑ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών στο Δήμο Θηβαίων217.316,20 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
48Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων1.318.881,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
47Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων 117.000,00 €.
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
46Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων282.885,73 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
45Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων 430.800,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
44Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου Δήμου Θηβαίων 423.236,08 €
ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
43Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Ελλοπίας Δήμου Θηβαίων 371.064,67 €
ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
42Αγροτική Οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων Δήμου Θηβαίων498.864,85 €
ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
41«Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων "Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος"» 828.385,99 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων 46.871,68 €
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
39Κατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Δήμου Θηβαίων 20.100,39 €
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
38Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων66.406,63 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
37Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θηβαίων65.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
36Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΤΚ Ελεώνα και στη ΔΚ Βαγίων Δήμου Θηβαίων 184.262,03 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ Θήβας169.184,15 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
34Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων 250.157,18 €
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
33 Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων 100.130,42 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
32Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων 27.480,58 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
31Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης Δήμου Θηβαίων 266.145,53 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων154.740,77 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
29Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων 59.401,12 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
28Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βαγίων, ΔΕ Θίσβης, ΔΕ Πλαταιών στον Δήμο Θηβαίων για τα έτη 2017-2018 (Α’ Φάση)86.086,73 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
27Μελέτη Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης ΔΕ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων / (ΣΑΜΠ 066): 390.903,84 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
26Προμήθεια - τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα Γήπεδα ποδοσφαίρου ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ - ΒΑΓΙΩΝ - ΧΩΣΤΙΩΝ - ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ900.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
25Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Θήβας 100.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24Συντήρηση βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγ. Νικόλαο Θήβας 200.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
23Κατασκευή δρόμου προς Ιερά Μονή Σαγματά 597.500,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
22Αντικατάσταση υπολειπόμενου τάπητα στίβου του Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Β’ φάση)560.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
21Βελτίωση γηπέδου στην ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα436.733,53 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
20Ολοκλήρωση έργου αγροτικής οδοποιίας στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων 112.665,97 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
19Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δομβραίνα – Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων 551.355,71 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
18Κατασκευή κολυμβητηρίου Δήμου Θηβαίων2.800.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
17Κατασκευή Κέντρου Αιωροπτερισμού στην ΤΚ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων550.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
16Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΔΚ Βαγίων800.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων 720.461,50 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
14Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων1.103.200,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
13Βελτίωση τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α’ ΦΑΣΗ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ58.940,31 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
12Αποκατάσταση υποδομών στις ΤΚ Μουρικίου – Υπάτου250.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
11Αγροτική Οδοποιία στη ΔΕ Θήβας 1.089.362,05 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων (1ο ΕΠΑΛ )89.000,00 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
9Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ )139.950,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
8Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θηβαίων 384.400,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
7Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θηβαίων (ΤΚ Αμπελοχωρίου, ΤΚ Υπάτου, ΤΚ Μουρικίου, οικισμό Πλατανακίου, ΤΚ Μελισσοχωρίου, ΤΚ Πλαταιών, οικισμό Σαράντι της ΤΚ Χωστίων)285.486,44 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
6Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)3.825.000,00 €
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
5Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων 192.550,94 €ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
4ΠΕΡΙΦ.ΦΟΔΣΑ Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Θήβας (ΜΕΑ)21.445.336,51€ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
3ΔΕΥΑΘ- Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θήβας / ΕΠΠΕΡΑΑ 5.014.534,59 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
2ΔΕΥΑΘ- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλέλεγχου – τηλεχειρισμού της υδροδότησης του Δήμου Θηβαίων / ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι2.992.772,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
1ΔΕΥΑΘ-Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής795.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ