#ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /Ή ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
74ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ (ΕΛΕΩΝΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ, ΘΗΒΑ)38.241,60 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
73ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ (ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΞΗΡΟΝΟΜΗ)24.800,00 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
72Αποκατάσταση καταστραφέντος τοιχίου αντιστήριξης στην κοινότητα Θίσβης23.509,20 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
71Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δ.Θ. 100.130,42€ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
70Δημοτική Οδοποιία Βαγίων 49.276,37 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
69Μελέτη Υδροδότησης της Δ.Ε. Βαγίων από τον Αγωγό του Μόρνου52.191,60 €ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
68Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της 2.135.416,67 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
67Προμήθεια - τοποθέτηση μη μόνιμων μέσων εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμΕΑ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών στο Δήμο Θηβαίων217.316,20 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
66Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων1.318.881,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
65Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων 117.000,00 €.
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
64Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων282.885,73 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
63Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων 430.800,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
62Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου Δήμου Θηβαίων 423.236,08 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
61Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Ελλοπίας Δήμου Θηβαίων 371.064,67 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
60Αγροτική Οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων Δήμου Θηβαίων498.864,85 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
59«Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων "Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος"» 828.385,99 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
58Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων 46.871,68 €
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
57Κατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Δήμου Θηβαίων 20.100,39 €
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
56Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων66.406,63 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
55Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θηβαίων65.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
54Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΤΚ Ελεώνα και στη ΔΚ Βαγίων Δήμου Θηβαίων 184.262,03 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
53Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ Θήβας169.184,15 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
52Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων 250.157,18 €
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
51 Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων 100.130,42 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
50Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων 27.480,58 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
49Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης Δήμου Θηβαίων 266.145,53 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
48Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων154.740,77 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
47Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων 59.401,12 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
46Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βαγίων, ΔΕ Θίσβης, ΔΕ Πλαταιών στον Δήμο Θηβαίων για τα έτη 2017-2018 (Α’ Φάση)86.086,73 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
45Μελέτη Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης ΔΕ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων / (ΣΑΜΠ 066): 390.903,84 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
44Προμήθεια - τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα Γήπεδα ποδοσφαίρου ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ - ΒΑΓΙΩΝ - ΧΩΣΤΙΩΝ - ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ900.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
43Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Θήβας 100.000,00 €ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
42Συντήρηση βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγ. Νικόλαο Θήβας 200.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
41Κατασκευή δρόμου προς Ιερά Μονή Σαγματά 597.500,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40Αντικατάσταση υπολειπόμενου τάπητα στίβου του Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Β’ φάση)560.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
39Βελτίωση γηπέδου στην ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα436.733,53 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
38Ολοκλήρωση έργου αγροτικής οδοποιίας στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων 112.665,97 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
37Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δομβραίνα – Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων 551.355,71 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
36Κατασκευή κολυμβητηρίου Δήμου Θηβαίων2.800.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35Κατασκευή Κέντρου Αιωροπτερισμού στην ΤΚ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων550.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
34Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΔΚ Βαγίων800.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
33Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων 720.461,50 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
32Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων1.103.200,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
31Βελτίωση τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α’ ΦΑΣΗ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ58.940,31 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
30Αποκατάσταση υποδομών στις ΤΚ Μουρικίου – Υπάτου250.000,00 €
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
29Αγροτική Οδοποιία στη ΔΕ Θήβας 1.089.362,05 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
28Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων (1ο ΕΠΑΛ )89.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
27Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ )139.950,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
26Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θηβαίων 384.400,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
25Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θηβαίων (ΤΚ Αμπελοχωρίου, ΤΚ Υπάτου, ΤΚ Μουρικίου, οικισμό Πλατανακίου, ΤΚ Μελισσοχωρίου, ΤΚ Πλαταιών, οικισμό Σαράντι της ΤΚ Χωστίων)285.486,44 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)3.825.000,00 €
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
23Κατασκευή ΒΙΟ.ΚΑ. και Δικτύων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων 9.132.000,00 €ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
22Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων 192.550,94 €ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
21ΠΕΡΙΦ.ΦΟΔΣΑ Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Θήβας (ΜΕΑ)21.445.336,51€ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
20ΔΕΥΑΘ- Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θήβας / ΕΠΠΕΡΑΑ 5.014.534,59 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
19ΔΕΥΑΘ- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλέλεγχου – τηλεχειρισμού της υδροδότησης του Δήμου Θηβαίων / ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι2.992.772,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
18ΔΕΥΑΘ-Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής795.000,00 €ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
17Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων / (ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.) 734.839,67 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
16Υδροδότηση ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγίας Σωτήρας / (ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.) 186.071,07 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
15Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων / (ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΣΤΟ ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»)691.072,18 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
14Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων / (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)124.105,83 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
13Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών (ΔΕ Πλαταιών) / ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»)114.351,87 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
12Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων (ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ)344.081,43 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
11Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας / (ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.)1.594.985,97 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
10Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων / (ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»)2.396.648,92 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
9Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Θηβαίων / (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) 128.081,12 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
8Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – ΜΟΔ ΑΕ)-εκδόθηκαν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σε 8 δημοτικά κτίρια - σχολεία24.548,91 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
7Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων / (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - LEADER)111.227,21 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
6Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων177.248,92 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
5ΔΕΥΑΘ- Επέκταση – αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων / ΕΠΠΕΡΑΑ /650.086,96 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
4ΔΕΥΑΘ-Κατασκευή Δικτύου ύδρευσης στην οδό Πινδάρου πόλεως Θηβών / ΕΠΠΕΡΑΑ /112.753,12 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
3ΔΕΥΑΘ-Υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων Νεοχωρακίου και Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων με κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης και αναβάθμιση – προσθήκη νέας μονάδας διύλισης στα υφιστάμενα διυλιστήρια / ΕΠΠΕΡΑΑ5.301.470,29 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
2ΔΕΠΟΔΑΘ- Επέκταση & Αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) Θήβας1.068.267,55 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
1ΔΕΠΟΔΑΘ -Αποκατάσταση επτά (7) ανενεργών ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας13.534.132,61 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ