Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας με θέμα : “Γυναίκα” με αφορμή την 8η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Θηβαίων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

O Δήμος Θηβαίων και το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών στο πλαίσιο της 8ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας για τα δικαιώματα της Γυναίκας, διοργανώνει, Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας με θέμα   «Γυναίκα» με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα γυναικεία δικαιώματα και την ισότητα των φύλων.

 

ΤΟ ΘΕΜΑ

Τι σας έρχεται στο  νου  όταν  γίνεται  λόγος για την Γυναίκα, για  τα δικαιώματά της, για τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και για τη ισότιμη σχέση μεταξύ γυναικών και ανδρών; Ποια είναι η γυναίκα που θαυμάζετε?

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Διαγωνισμό  δύναται  να  συμμετάσχουν  οι  μαθητές  και  μαθήτριες που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια της ΠΕ  Βοιωτίας,  συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/τριών των  αντίστοιχων  ηλικιακών  ομάδων  των Ειδικών Σχολείων και των ΕΕΕΚ της ΠΕ Βοιωτίας , των  Δομών Υποδοχής  για  την Εκπαίδευση  Προσφύγων (ΔΥΕΠ), καθώς και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας δύναται να διεξαχθεί το χρονικό διάστημα  01/02/2023-03/03/2023.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον Διαγωνισμό:

Α. δεν   θα  έχει   καμία   οικονομική  επιβάρυνση  για  τους/τις  μαθητές/τριες, το σχολείο, τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

Β. είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους (επισυνάπτεται η Υ/Δ)

Γ. μπορεί  να  διεξαχθεί  τόσο   κατά  τη  διάρκεια  των   μαθημάτων  όσο  και   ως   κατ’   οίκον   εργασία,   καθώς   είναι   σημαντικό   να   είναι   το  αποτέλεσμα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μέσα στην τάξη ή με τη βοήθεια των γονέων και κηδεμόνων στο σπίτι.

 

Οι  εκπαιδευτικοί μπορούν μέσω δραστηριοτήτων και συζήτησης που θα  προηγηθεί να   προτρέψουν τους/τις μαθητές/τριες να ερευνήσουν περαιτέρω το θέμα σχετικά με τα γυναικεία Δικαιώματα, την παραβίαση τους, τις γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία    καθώς και να ανατρέξουν  σε πηγές, να μάθουν περισσότερα για τις παγκόσμιες τάσεις και προκλήσεις γύρω από το θέμα.

Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων δεν επιβαρύνεται από την ενασχόληση και την εμπλοκή των παιδιών με τον Διαγωνισμό,  αντίθετα  εμπλουτίζεται   και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται  στο  Πρόγραμμα  Σπουδών.

Σκοπός είναι η παραγωγή των έργων να είναι αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, όπου   τα παιδιά θα μπορέσουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους για το θέμα που έχουν  προηγουμένως επεξεργαστεί μέσα στην τάξη  ή στο σπίτι. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών πρέπει να περιορίζεται στην προετοιμασία του.

Οι  όροι  του  Διαγωνισμού και η πλατφόρμα συμμετοχής (thiva.gr/student-competition/)θα είναι αναρτημένοι στους διαδικτυακούς ιστότοπους του Δήμου Θηβαίων (www.thiva.gr) και του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών (http://www.sumvouleutikothivas.blogspot.gr) όπου οι συμμετέχοντες/ούσες θα πρέπει να επισκεφθούν  για να υποβάλλουν την συμμετοχή τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι μαθητές/τριες μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά για τη δημιουργία  μιας ζωγραφιάς, μια αφίσας, ενός σκίτσου ή κόμικ δημιουργώντας το έργο τους ψηφιακά ή με το χέρι, σε χαρτί (Α3) ή καμβά ή άλλο υλικό (ενδεικτικές διαστάσεις 30  x  45 εκ.). Στη συνέχεια το έργο πρέπει να το σκανάρουν ή να το φωτογραφήσουν  και να επισυνάψουν το αρχείο, σε μέγεθος 1MB και σε οριζόντια διάταξη.

Τα πρωτότυπα έργα μαζί με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υ/Δ (επισυνάπτεται) πρέπει να φυλαχθούν  και να αποσταλούν στον Δήμο Θηβαίων και στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών  σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των συμμετοχών, θα γίνει από ειδική επιτροπή μέσα  από  συνεργαζόμενους  φορείς  στη  βάση  της  εξειδίκευσής  και  εμπειρίας  τους  με  το  θέμα  του Διαγωνισμού, που θα οριστεί από τον Δήμο Θηβαίων. Η  Επιτροπή   θα   βραβεύσει τρεις συμμετοχές  ανά  σχολική   βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο) λαμβάνοντας υπόψη:

α) τη συνάφεια  με  το  θέμα  του  διαγωνισμού, β) την   πρωτοτυπία προσέγγισης   του   θέματος, γ) την αισθητική προσέγγιση δ) την πληρότητα του μηνύματος και ε)τη σαφήνεια του μηνύματος.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Όλες οι   δημιουργίες  που  θα  συμμετάσχουν  στο  Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας θα προβληθούν διαδικτυακά και δύναται να εκτεθούν (με τα πρωτότυπα έργα) σε Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Θηβαίων κατά τον μήνα Μάρτιο  στο πλαίσιο της οποίας θα   γίνει η απονομή των βραβείων και των επαίνων.

Σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/ούσες μαθητές/τριες θα δοθούν διπλώματα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους/τις δημιουργούς δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, μπορεί να το δηλώσει με την υποβολή του έργου του.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  1. Για την υποβολή της συμμετοχής ο/η  συμμετέχων/ούσα πρέπει να έχει διαβάσει και να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής.
  2. Οι διοργανωτές/τριες    του  διαγωνισμού  διατηρούν  το  δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ανακαλέσουν το διαγωνισμό, να τον παρατείνουν ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του.
  3. Ο Δήμος  Θηβαίων  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  χρησιμοποιήσει  τις φωτογραφίες  που  θα  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  για  τη διακόσμηση δημοτικών χώρων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη μη  εμπορική  χρήση  π.χ.  αφίσα,  λεύκωμα  κλπ.,  με  ονομαστική αναφορά  στον/στην δημιουργό και στο έτος συμμετοχής.

—————–

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Θηβαίων αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του  Διαγωνισμού αναγνωρίζοντας την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί  προστασίας προσωπικών δεδομένων και το νομοθετικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον   Ν. 4481/2017 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά  θέματα»  [ΦΕΚ  25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ_1

Υπεύθυνη Δήλωση: