ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Τηλεφωνικό Κέντρο 2262-3-50600
Γραφείο Δημάρχου 2262-3-50627