Προσλήψεις προσωπικού

Nέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212 από το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την πρόσκληση εδώ  καθώς και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για την υποβολή της αίτησης.