Νέα – Ανακοινώσεις

Eνημέρωση για το νέο CLLD-LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Θήβα: 6 Νοεμβρίου 2017 / Βάγια 18 Δεκεμβρίου 2017

Eνημέρωση για το νέο CLLD-LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Θήβα: 6 Νοεμβρίου 2017 / Βάγια 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Δήμος Θηβαίων σας προσκαλεί :
τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων στη Θήβα (οδός Πινδάρου) και
το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος στα Βάγια

στην ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί από την «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για το νέο πρόγραμμα CLLD-LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εν όψει της προκήρυξης που αναμένεται να εκδοθεί.

Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ενημέρωση και στο Καπαρέλλι, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίου τύπου.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Η προσέγγιση αυτή συνιστά ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που ευελπιστεί να αναδείξει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν:
α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ορίζοντας 2020»
β) να «καινοτομήσουν» όχι αποκλειστικά σε όρους τεχνολογικούς αλλά κυρίως σε όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και
&n…