Νέα – Ανακοινώσεις

EΛΣΤΑΤ: Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

αγρότες απογραφή ΕΛΣΤΑΤ

H Ελληνική Στατιστική Αρχή(ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί κατά το παρόν χρονικό διάστημα την απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.

Η απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και, όπου δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή, με συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από απογραφείς, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τους κατόχους των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Οι απογραφείς, οι οποίοι εντάσσονται μετά από αίτησή τους στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, είναι φυσικά πρόσωπα, που μπορεί να είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Η επιλογή των απογραφέων για ένταξή τους στο εν λόγω Μητρώο γίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και κανόνες που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΓΠ-60/12.2.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων.

Δεδομένου ότι στο Δήμο Θηβαίων υπάρχουν αδιάθετα ερωτηματολόγια της απογραφής, η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην επανενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τον Δήμο, από τη 12η ώρα της 14ης Μαΐου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 18ης Μαΐου 2021, σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση, στην οποία έχει προβλεφθεί η επανάληψη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων απογραφέων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ ΕΔΩ.