δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 17 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα...

Περισσοτερα

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά ζώσης στις 14του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 στο ...

Περισσοτερα

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψη στις 24 Μαΐου 2021,  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00. 4η Πρόσκληση ΕΠΖ 2021 ...

Περισσοτερα