Αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2019 για πρόσληψη (1) Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων».

Δείτε εδώ τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Δείτε εδώ τον Πίνακα Απορριπτέων

Περισσότερα

Δημοσίευση ΣΟΧ2/2019 για πρόσληψη (1) Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων».

Δείτε εδώ τη  ΣΟΧ2/2019. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/7 έως 29/7/2019.

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7324/11-04-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟ (2) ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Περισσότερα

Θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – ΝΕΑ ΦΑΣΗ

Αρ. Διακ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.: 6152/366/17.04.2019  Απόφ...

Περισσότερα

12