ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ2/2024, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ2/2024, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤ...

Περισσοτερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2024 ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  από 10 /5 /2024 έως  20 / 5 / 2024  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1_2024 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (7) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ...

Περισσοτερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Ανάρτηση: α) προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρ...

Περισσοτερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά: από 1/8/2022 έως 12/8/2022. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΥΣΟΩΡΜ-2Ν7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ...

Περισσοτερα

ΔΕΥΑΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ(8) ΜΗΝΩΝ – ΑΤΟΜΑ 10

Η ΔΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα (10) α...

Περισσοτερα