Συντήρηση Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Κινητικής Αγωγής Κοινότητας Νεοχωρακίου

02.Διακήρυξη03.Τεχνική Έκθεση04.Προϋπολογισμός Δημοπράτησης05.Τιμολόγιο Μελέτης06.Γενική-και-Ειδική-Συγγραφή Υποχρεώσεων07.Σχέδιο-Οριζο...

Περισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου”

  Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Παρεμβασεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας ...

Περισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου”

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περι...

Περισσοτερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ο Δήμος Θηβαίων ξεκίνησε την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Δεδομένου...

Περισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Διάπλαση Οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών και ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων”

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Διάπλαση Οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών και ...

Περισσοτερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 194064 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 194064, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ...

Περισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ...

Περισσοτερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Προθεσμία υποβολής των προσφορών έως τις 17/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. 22PROC011307781 προκυρηξη ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Περισσοτερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

CPV45214000-0 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186470 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/05/2022, ημέρα Δευ...

Περισσοτερα