ΣΟΧ 3/2024 Πρόσληψη (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων και (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας (8) μηνών

Πρόσληψη (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων και (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με ...

Περισσοτερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (101) 1, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (102), ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΥΕ(108) ΣΟΧ2-2024, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (101) 1ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (102) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΥΕ(108) ΣΟΧ2-2024 ΠΙΝΑΚΑΣ ...

Περισσοτερα

Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων Δήμου Θηβαίων για 2 έτη

6Ω7ΕΩΡΜ-7ΗΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΚΗΜΔΗΣ Υπογεγραμμένη Πρωτόκολλο Διακήρυξη Προμ...

Περισσοτερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΕ Θήβας, της ΔΕ Πλαταιών, της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (002) ΤΕΧΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΚΟΥ 2024 ΨΩΧΔΩΡΜ-ΜΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗ...

Περισσοτερα

Υπεγράφη η Σύμβαση για την υπογειοποίηση Δικτύου ΧΤ ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα της Οδού Πολυνείκους

Σήμερα 19 Ιουνίου 2024 υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση έργου «Υπογειοποίηση Δικτύου ΧΤ ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα της Οδού Πολυνείκους» στη Θή...

Περισσοτερα

Διαγωνισμός Προμήθειας Γάλακτος Δήμου Θηβαίων

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ_ ΓΑΛΑ 2024_ΣΥΝΟΛΙΚΗ_s ΨΗΕΟΩΡΜ-Ψ2Τ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2024-2026

Περισσοτερα