Νέα – Ανακοινώσεις

857.000 ευρώ για έργα οδοποιίας στην πόλη της Θήβας

Στην βελτίωση και ανακατασκευή διαφόρων Δημοτικών Οδών της πόλης προχωρεί αυτό το διάστημα ο Δήμος Θηβαίων.
Ήδη κάποιοι έχουν ολοκληρωθεί ενώ σε κάποιες άλλες οδούς οι εργασίες συνεχίζονται.
Συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν Εκσκαφές, φρεζαρίσματα, ανακατασκευές δρόμων με προεπαλείψεις, συγκολλητκές επαλλείψεις, υποβάσεις, βάσεις οδοστρωσίας και ασφάλτου, στρώσεων κυκλοφορίας, ανυψώσεις-ταπεινώσεις φρεατίων, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί και έχουν δοθεί ξανά στην κυκλοφορία οι εξής οδοί:
Στην οδό Ποτνίων – Σεφέρη :
α)Από την αρχή της (κόμβος Ταχίου) μέχρι φούρνο (στροφή) φρεζάρισμα, συγκολλητική , στρώση κυκλοφορίας.
β) Από φούρνο μέχρι την συμβολή της με τον τελευταίο δρόμο στο σχέδιο πόλης θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος με βάση οδοστρωσίας , προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση και ασφαλτικό τάπητα, πλακοστρώσεις με υπόβαση και σκυρόδεμα και κρασπεδόρειθρα όπου χρειάζεται. Επίσης 50 μ. λοξώς Ν.Δ στο τέλος της οδού πού είναι χωματόδρομος, ισοπέδωση με διαμορφωτήρα, υπόβαση – βάση οδοστρωσίας, προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση.
2) Στην οδό Αυλίδος (Από παλαιό Δημ. Σχολείο μέχρι κόμβο Κοντίτο) Φρεζάρισμα, συγκολλητική και ασφαλτικός τάπητας.
3) Tελευταία οδός Δυτικά στο Τάχι κάθετη στην Αθανασίου Διάκου:
Iσοπέδωση με διαμορφωτήρα, υπόβαση, βάση οδοστρωσίας, προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης.
2) Στην οδό Παλαμά (από Ποτνίων μέχρι γήπεδο μπάσκετ):
α) Εκσκαφές, ισοπέδωση με διαμορφωτήρα με, επίστρωση με πέτρα
Σε εξέλιξη βρίσκονται ή το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν εργασίες στις εξής οδούς:
3) Οδός Σοφοκλή (Από οδό Αγ. Νικολάου μέχρι Ε.Ο Θηβών Χαλκίδος):
α) Από την συμβολή της με Ε.Ο Θηβών Χαλκίδος μέχρι το το κατάστημα Design συγκολλητική καί ασφαλτικός τάπητας.
β) Στο ύψος του Design θα γίνει μετατόπιση του δρόμου με υπόβαση – βάση οδοστρωσίας, προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση και στρώση …