Νέα – Ανακοινώσεις

7 & 8 Ιουνίου η Χορευτική Συνάντηση Βοιωτικών Δημοτικών Σχολείων στο Μοσχοπόδι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Δίρκης 18 – Θήβα
Τηλ.FAX : 2262029017 …