Τα Νέα του Δήμου

6 θέσεις εργασίας στον Δήμο Θηβαίων για αποφοίτους ΕΠΑΛ: Πρόγραμμα “Μαθητεία”

Τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο πρόγραμμα “Μαθητεία” αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο (με την υπ’ αρ. απ. 107/2020), εγκρίνοντας 6 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων μαθητευόμενων αποφοίτων ΕΠΑΛ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της «μαθητείας» προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Οι θέσεις που προσφέρει ο Δήμος Θηβαίων για το σχ. έτος 2020-2021 είναι οι ακόλουθες :

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

(ΕΠΑ.Λ-ΙΕΚ)

ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

1 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΠΑ.Λ 2
2 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ΕΠΑ.Λ 2
3 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ 2
    ΣΥΝΟΛΟ 6

Η “Μαθητεία” είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υλοποιείται από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και αφορά αποφοίτους, μαθητευόμενους και σπουδαστές, δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών τη εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και, παράλληλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. Η μαθητεία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και με τη συμπλήρωση 156 ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος, δίνοντας στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση πτυχίου εξειδίκευσης επιπέδου 5.

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site του Υπουργείου Παιδείας: http://www.minedu.gov.gr/ (Διαδρομή: Εκπαίδευση/ Επαγγελματική Εκπαίδευση/Μαθητεία)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ που φοίτησαν, για να τους δοθούν οδηγίες για τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους.

Πληροφορίες για το ΕΠΑ.Λ Θήβας:

http://1epal-thivas.voi.sch.gr
email: epalthivas@sch.gr
Τηλ 2262029243, 2262027893
Facebook @epalthivas