Νέα – Ανακοινώσεις

4ον ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τμήμα : Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. Πληροφορίες : Χρυσόστομος Σίσκος Τηλ. :2261350175
Φαξ. : 2261021758
E-mail : daok-vio@pste.gov.gr
4ον ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι βαμβακοπαραγωγοί για τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Ολοκληρώθηκε η συγκομιδή στις καλλιέργειες βαμβακιού και η παράδοση του τελικού προϊόντος στα εκκοκκιστήρια. Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο η ζημιά στην παραγωγή από το πράσινο σκουλήκι ήταν σημαντική στο σύνολο των καλλιεργουμένων εκτάσεων και ιδιαίτερα στις όψιμες καλλιέργειες όπως αναφέραμε σε προηγούμενα δελτία μας. Από πλευράς ρόδινου σκουληκιού η ζημιά ήταν από μηδενική έως πολύ μικρή.
Την εποχή αυτή οι προνύμφες (σκουλήκια) και των δύο εντομολογικών εχθρών αποσύρονται προκειμένου να διαχειμάσουν σε διάφορα φυσικά καταφύγια μέσα στα βαμβακοχώραφα. Οι προνύμφες του πράσινου νυμφώνονται μέσα στο έδαφος (συνήθως στα πρώτα 5-10 εκ.), ενώ του ρόδινου διαχειμάζουν είτε μέσα στο έδαφος, είτε μέσα στα υπολείμματα της καλλιέργειας (καρύδια και στελέχη). Όσα από αυτά τα έντομα επιβιώσουν από τις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα, αλλά και τον παρασιτισμό και τις ασθένειες, θα δώσουν την άνοιξη τα ακμαία (πεταλούδες), από τα οποία θα προκύψει η πρώτη γενιά των προνυμφών που προσβάλουν τις καλλιέργειες. Συνεπώς, καλλιεργητικές επεμβάσεις που α…