Τα Νέα του Δήμου

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε 3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζοντας την 18/10/2019 και ώρα 15:00 ως λήξη των αιτήσεων.

Περισσότερα εδώ