Νέα – Ανακοινώσεις

3η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Οργανισμού Θήβας- Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 19:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 29η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Ορισμός επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για την εγγραφή – επανεγγραφή των νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς.
2. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για συνολικές δαπάνες δημοσίων σχέσεων του ΔΟΘ που θα προκύψουν το έτος 2011.
3. Συζήτηση – κατάρτιση και ψήφιση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΟΘ 2011
Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ