Νέα – Ανακοινώσεις

29 μόνιμες θέσεις εργασίας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων – Δείτε τις αιτούμενες θέσεις

29 μόνιμες θέσεις εργασίας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων

Συμπληρωματικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε., ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών διαφόρων υπηρεσιών και κυρίως της καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αιτούμενες θέσεις ανέρχονται πλέον σε 29, διατηρώντας έτσι το δημόσιο χαρακτήρα των δράσεων αυτών.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος, με έγγραφό του, έχει υποβάλει αίτημα από τον Φεβρουάριο του 2017, για πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις, αίτημα που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Στη συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) σχετικά με προσθήκη κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 19/30-6-2017 του Υπ. Εσωτερικών, για άλλες 14 θέσεις.

Mε την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(υπ. αρ. 211/13-9-2017) οι κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό που αιτείται συνολικά ο Δήμος Θηβαίων διαμορφώνονται ως ακολούθως :

(Δείτε εδώ τις αιτούμενες θέσεις)