Νέα – Ανακοινώσεις

20η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 26-7-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 22063

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 22063/26-7-2013 πρόσκληση για την 20η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, την 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή ή μη του Δημοτικού Φωτισμού που καλύπτει τις ανάγκες του Οικισμού Αθιγγάνων στο Πυρί Θηβών.

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 257/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Θηβαίων, για τους όρους διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας.

3. 3η Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης – Τεχνικού Προγράμματος Δ.Θηβαίων έτους 2013.

4. 3η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145/2013 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την παραχώρηση χώρου στην Γ.Γ.Αθλητισμού ιδιοκτησίας του Δ.Θηβαίων για την «Κατασκευή ανοικτού Κολυμβητηρίου στο Δ.Θηβαίων.»

6. Έκφραση γνώμης επί της Μ.Π.Ε., για την μετεγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΣΠΑΡΦΙΣ Α. Ε στη θέση Όρμος Σπηλιά Ν. Βοιωτίας.

7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας για την κατασκευή υπόγειου δικτύου όδευσης καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση δυο Φ/Β σταθμών παραγωγής της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.» με τον υποσταθμό 150/20ΚV στη θέση «Ύπατο» του Δ.Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας.

8. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμο…