Νέα – Ανακοινώσεις

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 18-8-2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 19858

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 19858/18-8-2015 πρόσκληση για την 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων στις 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2015, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης :
«Έκδοση αδειών σε εμπόρους για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη στην Δ.Κ. Θήβας, έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2323/95 όπως ισχύει.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ