Νέα – Ανακοινώσεις

2η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Οργανισμού Θήβας – 18 Ιουλίου και ώρα 18:00 μ.μ.

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 18η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οικονομικός προϋπολογισμός Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», για το έτος 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών