Νέα – Ανακοινώσεις

19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 30-10-2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 31620
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 31620/30-10-2014 πρόσκληση για την 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση της σύμβασης υδροδότησης μεταξύ της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΥΑΘ.
2. Έγκριση της σύμβασης ρύθμισης παλαιών οφειλών υδροδότησης της ΔΕΥΑΘ και διακανονισμός καταβολής τους στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ.
3. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων.

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Π.Δράκου 11 έμπροσθεν των γραφείων της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες της επιχείρησης και ανάκληση της προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. 252/2008. (σχετ. η υπ’ αριθ. 103/2014 Απόφασης της Επ. Ποιότ. Ζωής).

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανέγερση προτομής του Δημάρχου Ιωάννη Ν.Κτιστάκι και επιλογή χώρου τοποθέτησής της.

6. Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και των Γελεγενίδη Ιωάννη κ.λ.π., κι άσκηση ενδίκων μέσων σε βάρος των μισθωτών, λόγω μη καταβολής μισθωμάτων.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προταθέντος σχεδίου ψηφίσματος από το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, για τη διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στους ΟΤΑ.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Δήμου Θηβαίων για σύναψη σχέσεων αδελφοποίησης με Κινεζικούς Δήμους, στο πλαίσιο της ανάπ…