Νέα – Ανακοινώσεις

17η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 5-7-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 19939
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 19939/5-7-2013 πρόσκληση για την 17η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1) Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης μέσω της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. για χρηματοδότηση πιλοτικού προγράμματος διαλογής βιοποδομήσιμων υλικών στη πηγή.

2) Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού των Τελών βοσκής για το έτος 2013.

3) Έγκριση για την προσχώρηση του Δ.Θηβαίων στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την μείωση των εκπομπών του CO2.

4) Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για επισκευαστικές ανάγκες του 2ου Λυκείου Θήβας (β’ δόση) ποσού 2.000,00€ (σχετ. η υπ’ αριθ. 16/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

5) Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για επισκευαστικές ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δομβραίνας (σχετ. η υπ’ αριθ. 15/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

6) Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για γενικές επισκευαστικές ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ελλοπίας (σχετ. η υπ’ αριθ. 19/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

7) Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για επισκευαστικές ανάγκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 18/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

8) Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αμπελοχωρίου στον Εκπολ…