Νέα – Ανακοινώσεις

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ 20-8-2018

Πρόεδρος : Αθανάσιος Μ.Κοκοντίνης

20/8/2018
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Θήβα : 16/8/2018
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15218
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
————————————
Πληροφορίες.: Δήμ.Τσούγκα
Τηλ.: 22623-50608
Email : dtsouga@thiva.gr

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙ…