Νέα – Ανακοινώσεις

16η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων -29 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 25-9-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 28301
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 28301/25-9-2014 πρόσκληση για την 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Μακροπούλου Ευγενίας χας Κων/νου, που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα, λόγω έργων του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’αριθ. 88/2014 απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής)

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), η οποία αφορά την έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης πεπραγμένων της επιχείρησης, οικ.έτους 2013.
3. Έγκριση της υπ’αριθ. 61/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ & β’ τριμήνου οικ.έτους 2014.
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά τη β’ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2014.
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά την αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικ.έτους 2014.
6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά την έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ.έτους 2013.
7. Έγκριση της υπ’αριθ. 9/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά κατανομή του υπολοίπου ποσο…